Chương trình chuyển tiếp Hoa Kỳ
San Francisco

Học tập tại San Francisco
Dịch vụ và sự hỗ trợ tuyệt vời
Bảo đảm tiến trình vào được Top 100
UC Santa Barbara
UC Irvine
UC Davis
More...

Giới thiệu
Chương trình chuyển tiếp Hoa Kỳ
San Francisco

Chương trình 2 + 2 đảm bảo chuyển tiếp vào 100 trường đại học hàng đầu

2 năm: USTP – San Francisco + 2 năm: Đại học lớn ở Hoa Kỳ =
Bằng đại học 4 năm

Học tại USTP-SF trong hai năm và đảm chuyển vào một trường đại học trong top 100, bất kể điểm trung học là bao nhiêu. Bằng cấp cuối cùng sẽ như nhau nếu bạn đã tham gia chương trình đại học trong cả bốn năm.

Bảo đảm tiến trình:

#34 UC Santa Barbara 3.2 GPA
#36 UC Irvine 3.4 GPA
#39 UC Davis 3.2 GPA (3.4 engineering)
#84 UC Santa Cruz 3.0 GPA
#91 UC Riverside (2.7 GPA), 2.8 agriculture, 3.0 engineering, 3.2 business
#104 UC Merced 2.8 GPA (2.9 natural science, 3.0 engineering/psychology)
#115 Arizona State University 3.4 GPA

Tiến trình tiềm năng:

#6 Stanford University
#9 UCLA
#50 Pepperdine University
University of Nevada Reno
Đại học Hawaii Pacific
Bất kỳ trường cao đẳng hoặc đại học nào Hoa Kỳ

Đã bao gồm các dịch vụ bổ sung

Giúp sinh viên thành công, an toàn và tận hưởng là mục tiêu cuối cùng. USTP cung cấp các dịch vụ bổ sung để giúp sinh viên đạt được mục tiêu chuyển tiếp.

Kế hoạch chuyển đổi theo ý bạn
Báo cáo tiến độ chuyển tiếp
Tổ chức các buổi đi chơi giao lưu đến bãi biển và các sự kiện thể thao
Tổ chức thăm các trường đại học
Có thể yêu cầu gia sư và hỗ trợ học tập
Số điện thoại khẩn cấp 24/7
Hỗ trợ nhà ở
Hỗ trợ khi bạn đến
Số điện thoại khẩn cấp 24/7

Chuyên ngành

Bằng đại học/Cử nhân

Mọi chuyên ngành OK

– Mọi chuyên ngành OK 2+2
– Không yêu cầu SAT/ACT
– Được hỗ trợ thêm
– Tiến trình học được đảm bảo

Sau đại học/Thạc sĩ

Mọi chuyên ngành OK

– Chuẩn bị cho GMAT/GRE
– Cải thiện tiếng Anh
– Tăng điểm GPA của bạn
– Đáp ứng các điều kiện tiên quyết

Tuyển sinh

Bằng đại học/Cử nhân

Yêu cầu

Điểm
Bất kỳ điểm GPA nào cũng OK

Tiếng anh
5.5 IELTS
56 iBT TOEFL

Khác
Không yêu cầu SAT/ACT

Danh sách các mục trong đơn đăng ký

Đơn đăng ký
Hộ chiếu
Điểm tiếng Anh
Bảng điểm
Bảo đảm ngân hàng ít nhất 40.000 USD để đăng ký I-20

Chi phí

Chi phí cho chương trình 30.000$
Tiền ở & ăn 13.000$
Bảo hiểm 1.500$
Tiền sách và chi phí khác 3.500$
Tổng cộng 48.000$

Chi phí dành cho hai học kỳ (một năm học) và có thể thay đổi.

Thời gian đăng ký

Mùa hè 2020 (tháng 5 năm 2020)
Đăng ký trước ngày 1 tháng 4, 2020

Mùa thu năm 2020 (tháng 8 năm 2020)
Đăng ký trước ngày 1 tháng 7, 2020

Sau đại học/Thạc sĩ

Yêu cầu

Điểm
Bất kỳ điểm GPA nào cũng OK

Tiếng anh
5.5 IELTS
56 iBT TOEFL

Khác
Không yêu cầu GMAT/GRE

Danh sách các mục trong đơn đăng ký

Đơn đăng ký
Hộ chiếu
Điểm tiếng Anh
Bảng điểm
Bảo đảm ngân hàng ít nhất 40.000 USD để đăng ký I-20

Chi phí

Chi phí cho chương trình 30.000$
Tiền ở & ăn 13.000$
Bảo hiểm 1.500$
Tiền sách và chi phí khác 3.500$
Tổng cộng 48.000$

Chi phí dành cho hai học kỳ (một năm học) và có thể thay đổi.

Thời gian đăng ký

Mùa hè 2020 (tháng 5 năm 2020)
Đăng ký trước ngày 1 tháng 4, 2020

Mùa thu năm 2020 (tháng 8 năm 2020)
Đăng ký trước ngày 1 tháng 7, 2020

Trải nghiệm

Nhà ở & Ăn uống

Nhà ở ngoài trường
Ăn uống trong/ngoài khuôn viên trường
Bạn có thể có xe hơi
Số điện thoại khẩn cấp 24/7

Giải trí ở San Francisco

Thể thao
Golden State Warriors
San Francisco 49ers
Oakland A’s
San Francisco Giants
San Jose Sharks

Giải trí
Golden Gate Bridge
Downtown San Francisco
Alcatraz
Pier 39
Bãi biển