Đại học Hawaii Pacific

Du học Hawaii
Kinh doanh, kỹ thuật, thêm
An toàn, vui vẻ, tập trung

Về
Đại học Hawaii Pacific

Đại học Hawaii Thái Bình Dương là một cộng đồng học tập quốc tế đặt trong bối cảnh văn hóa phong phú của Hawaii. Sinh viên từ khắp nơi trên thế giới tham gia với chúng tôi để một nền giáo dục Mỹ được xây dựng trên cơ sở nghệ thuật tự do.

Với học sinh từ tất cả 50 tiểu bang và 65 quốc gia, HPU là một trong những trường đại học văn hóa đa dạng nhất trên thế giới.

LocationHonolulu, Hawaii
Founded1965
TypePrivate university
DegreesBachelors
Masters
Doctorate
MajorsBusiness
Engineering
Computer Science
Liberal Arts
More
Enrollments4,884
International students491 (10%)
Top nationalities51% European
24% Asia
18% Americas
4% Middle East
4% China
Hawaii map

Chuyên ngành

Đại học/cử nhân

Business

Accounting
Economics & Finance
Hospitality & Tourism
Management
Management Information Systems

Engineering

Biomedical
Biotechnology
Electrical

Math & Science

Biochemistry
Biology
Chemistry
Environmental Science
Marine Biology
Mathematics

Đại học/cử nhân

Khác

Communications
Computer Science
Criminal Justice
East West Humanities
Elementary Education
History
Integrated Multimedia
International Studies
Mass Communications
Multimedia Cinematics
Nursing
Oceanography
Political Science
Psychology
Public Administration
Public Health
Social Work
TESOL

Tốt nghiệp/thạc sĩ

MBA

MS

Information Systems
Marine Science

Khác

Clinical Mental Health Counseling
Communications*
Education
Global Leadership and Sustainable Development*
Nursing*
Social Work*
TESOL*

* Không GRE yêu cầu

Nhập học

Đại học/cử nhân

Yêu cầu

Lớp

2,75 GPA tương đương

Anh

6.0 IELTS
70 iBT TOEFL

Hoặc chứng minh 4 năm cuối của các nghiên cứu học thuật đã được giảng dạy bằng tiếng Anh

Danh sách kiểm tra ứng dụng

Ứng dụng
Hộ chiếu
Điểm tiếng Anh
Transcripts
Ngân hàng báo cáo hiển thị $51.000 USD
Bản tuyên bố về mẫu hỗ trợ tài chính (SFS)

Chi phí

$27.900 học phí
$18.700 nhà ở & bữa ăn
$1.500 bảo hiểm
$3.500 sách & other
$51.600 tổng số

Chi phí cho hai học kỳ (một năm học) và có thể khác nhau.

Khi nào cần nộp

Bắt đầu mùa thu

Áp dụng vào ngày 1 tháng 7

Mùa xuân bắt đầu (tháng một)

Áp dụng bởi ngày 1 tháng 11

Khởi đầu mùa hè (tháng 5)

Áp dụng bởi ngày 1 tháng 4

Tốt nghiệp/thạc sĩ

Yêu cầu

Lớp

3,00 GPA tương đương

Anh

6.5 IELTS
80 iBT TOEFL

GRE

Thay đổi theo chương trình nếu cần

Danh sách kiểm tra ứng dụng

Ứng dụng
Hộ chiếu
Điểm tiếng Anh
Transcripts
Ngân hàng báo cáo hiển thị $51.000 USD
Bản tuyên bố về mẫu hỗ trợ tài chính (SFS)
Thư giới thiệu (X2)
GRE nếu cần thiết
Tiểu luận 250 + từ

Chi phí

$27.900 học phí
$18.700 nhà ở & bữa ăn
$1.500 bảo hiểm
$3.500 sách & other
$51.600 tổng số

Chi phí cho hai học kỳ (một năm học) và có thể khác nhau.

Khi nào cần nộp

Bắt đầu mùa thu

Áp dụng vào ngày 1 tháng 7

Mùa xuân bắt đầu (tháng một)

Áp dụng bởi ngày 1 tháng 11

Khởi đầu mùa hè (tháng 5)

Áp dụng bởi ngày 1 tháng 4

MBA

Yêu cầu

Lớp

3,00 GPA tương đương

Anh

6.5 IELTS
80 iBT TOEFL

GMAT

475 + GMAT

Danh sách kiểm tra ứng dụng

Ứng dụng
Hộ chiếu
Điểm tiếng Anh
Transcripts
Ngân hàng báo cáo hiển thị $51.000 USD
Bản tuyên bố về mẫu hỗ trợ tài chính (SFS)
Thư giới thiệu (X2)
GMAT nếu cần thiết
Tiểu luận 1000 + từ

Chi phí

$27.900 học phí
$18.700 nhà ở & bữa ăn
$1.500 bảo hiểm
$3.500 sách & other
$51.600 tổng số

Chi phí cho hai học kỳ (một năm học) và có thể khác nhau.

Khi nào cần nộp

Bắt đầu mùa thu

Áp dụng vào ngày 1 tháng 7

Mùa xuân bắt đầu (tháng một)

Áp dụng bởi ngày 1 tháng 11

Khởi đầu mùa hè (tháng 5)

Áp dụng bởi ngày 1 tháng 4

Cuộc sống

Nhà

Nhà ở trong khuôn viên trường
Nhà ở ngoài khuôn viên

Bữa ăn

Ăn uống tại cơ sở
Bếp trong nhà ở trong khuôn viên trường

An toàn

Honolulu là vô cùng an toàn, và khuôn viên HPU đảm bảo học sinh luôn an toàn và cảm thấy an toàn.

Giao thông vận tải

Nhà ở sinh viên nằm trong khoảng cách đi bộ đến các lớp học, Mua sắm, nhà hàng và văn phòng đại học. Sinh viên cũng có vé xe buýt miễn phí để đi quanh thành phố và xung quanh hòn đảo.

Vui vẻ

Hawaii được biết đến với niềm vui gia đình an toàn. Sinh viên có thể dễ dàng đi đến các bãi biển, Trung tâm mua sắm, đi bộ đường dài và nhiều hơn nữa. HPU cũng có rất nhiều câu lạc bộ bao gồm:

Câu lạc bộ quốc tế
Câu lạc bộ Philippines
Hawaii Pacific doanh nhân câu lạc bộ
Câu lạc bộ Liên Hiệp Quốc