Ứng dụng

1. Tải ứng dụng

Anh
Nhật
Triều tiên
Trung Quốc-đơn giản
Trung Quốc – truyền thống
Việt
Tiếng ả rập
Đức
Nga
Bồ đào nha
Tây ban nha

2. Gửi tất cả tài liệu

Email đến admissions@brightered.com

Ứng dụng
Hộ chiếu
Điểm tiếng Anh
Transcripts
Tiểu luận (nếu cần)
Thư giới thiệu (nếu cần)

3. Các bước cuối cùng cho đến

Cung cấp báo cáo ngân hàng
Thanh toán tiền đặt cọc
Nhận I-20